Akiş GYO Çerkezköy’deki gayrimenkulünü sattı!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tekirdağ'da bulunan gayrimenkul satışı ile ilgili KAP'a açıklama yaptu. Akiş, Çerkezköy İlçesi, Fevzi Paşa Mahallesi, Çerkezköy OSB'de bulunan gayrimenkulü Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.'ye sattı.

Akiş GYO Çerkezköy’deki gayrimenkulünü sattı!
Akiş GYO Çerkezköy’deki gayrimenkulünü sattı! Yönetici
Bu içerik 1753 kez okundu.

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, Fevzi Paşa Mahallesi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan gayrimenkulü Altınyıldız Tekstik ve Konfeksiyon A.Ş.’ye sattı.

Açıklama:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Tarafından,

Şirketimiz ile ALTINYILDIZ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ANONİM ŞİRKETİ (‘ALTINYILDIZ’) arasındaki 31/12/2015 tarihine kadar yürürlükte olan Kira Sözleşmeleri kapsamında ALTINYILDIZ’ın halihazırda bir kısmında kiracısı konumunda bulunduğu Şirketimize ait Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, Fevzi Paşa Mahallesi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde kain ve T.C. Çerkezköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Pafta No: 29K2D, Ada No: 956 ve Parsel No: 10’da kayıtlı fabrika binası ve müştemilatı niteliğindeki 377.004,91-m2 yüzölçümlü taşınmazın (‘TAŞINMAZ’) 125.165,84-m2’lik bölümünde yer alan arsa ve üzerindeki yapıların tümünden oluşan kısmının (‘SATIŞ VAADİNE KONU ALAN’) Şirketimiz tarafından ALTINYILDIZ’a satışına karar verilmiştir.

Bu çerçevede; Şirketimiz ile ALTINYILDIZ arasında SATIŞ VAADİNE KONU ALAN’ın ilgili resmi makamlardan izin alınmış olması kaydı ile satışı, mülkiyetinin devri ve ifrazı ile ALTINYILDIZ adına tapu sicili nezdinde tescil edilmesi, ifraz işlemi tamamlanıncaya kadarki süreçte SATIŞ VAADİNE KONU ALAN’ın TAŞINMAZ’da tekabül ettiği orandaki müşterek mülkiyet payının aynı koşullarda satışı amacı ile ‘DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ’ (‘SÖZLEŞME’) akdedilmesine ve SÖZLEŞME’nin tapuya şerh ettirilmesine,

SATIŞ VAADİNE KONU ALAN’ın mülkiyetinin (veya TAŞINMAZ’da tekabül ettiği orandaki müşterek mülkiyet payının) peşin satış ve devir bedelinin 24.691.930-ABD Doları + KDV olarak tespit edilmesine,

Satış bedelinin ALTINYILDIZ tarafından keşide edilecek ve Boyner Holding A.Ş.’nin avalini de içeren, 5 yıl vadeli ve aylık bazda eşit tutarlardaki emre yazılı senetler ile tahsil edilmesine,

Satış bedelinin ödeme şeklinin vadeli olarak belirlenmiş olması nedeni ile satış bedeline uygulanacak vade farkı oranının aylık ABD Doları LİBOR + %5 olarak tespit edilmesine,

Mülkiyet payı devir ve ifraz işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Şirketimiz tarafından Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nden (ÇOSB) ve sair ilgili tüm resmi makamlardan gerekli izin ve onayların alınmasına,

SATIŞ VAADİNE KONU ALAN’ın mülkiyetinin (veya TAŞINMAZ’da tekabül ettiği orandaki müşterek mülkiyet payının) tapu sicili nezdinde satışı ve devrinin, ÇOSB’nin onayının alınmış olması şartı ile, 31.12.2015 tarihine kadar gerçekleştirilmesine,

ALTINYILDIZ’ın satış bedelinden doğan tüm borçlarının ve ferilerinin ödenmesinin teminatını teşkil etmek üzere; Devre konu mülkiyet payı üzerine şirketimiz lehine birinci derecede ve birinci sırada ana para ipoteği tesis edilmesine,

Tek parselde yer alan TAŞINMAZ’ın değerlendirilebilir hale gelmesi ve ifraz suretiyle oluşacak her bir parselin satılabilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla ÇOSB’nin 2014 yılına ait Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince Şirketimizce yapılması gereken bağış niteliğindeki 3.644.835-ABD Doları tutarındaki ödemenin yapılmasına ve bu tutarın 1.126.493-ABD Doları tutarındaki kısmının ALTINYILDIZ’a yansıtılarak ALTINYILDIZ’dan tahsil edilmesine,

Karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Haber AA’da şu şekilde yer aldı;

Boyner Holding kuruluşlarından Altınyıldız, özsermayesini 100 milyon lira artırarak Çerkezköy’deki fabrika arsasını satın almayı da içeren yeni bir yatırım planını devreye alıyor.

Boyner Gruptan yapılan açıklamaya göre Altınyıldız, yeni yatırımlarını özkaynaklarıyla karşılamak üzere özsermayesini 100 milyon TL artırma kararı aldı. Tamamı nakden karşılanacak artıştan sağlanacak kaynakla üretimde verimlilik, katma değer ve rekabet gücünü yükseltecek yatırımların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yeni yatırım planı çerçevesinde, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde yer alan ve Avrupa’nın en büyük entegre tekstil fabrikalarından biri olan 45 bin metrekare kapalı kullanım alanlı fabrika binaları ve yaklaşık 125 dönüm açık alanı içeren arsanın satın alınmasına karar verildi. KDV hariç 24,7 milyon dolar tutarındaki satın alma bedeli 5 yılda eşit taksitlerle ödenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, şunları kaydetti:

“Altınyıldız, hem Türkiye’nin hem de grubumuzun gurur kaynağı olan 65 yıllık lider bir marka. Ar-Ge faaliyetlerimiz çerçevesinde geliştirdiğimiz kumaşlarla pek çok dünya markasının tercihi haline gelmiş durumdayız. Bu yenilikçi ve lider pozisyonumuzu gelecekte daha da güçlendirerek sürdüreceğiz.

Yıllık 10 milyon metre kumaş üretim kapasitesine sahip Altınyıldız, Fransa, ABD, Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya ve Japonya’nın dahil olduğu 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Tekstil üretiminde artan global rekabet ve yurt dışı piyasalardaki gelişmeleri de değerlendirerek özkaynak yapımızı güçlendirme kararı aldık. Yönetim Kurulumuz ile kararlaştırdığımız yeni bir yatırım planını hayata geçiriyoruz. Altınyıldız önümüzdeki yıllarda da inovasyonla büyümeye ve Türkiye için katma değer yaratmaya devam edecek.”

AA


www.insaatgundemi.com
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank 0.69 konut kredisi nasıl hesaplanır?
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank 0.69 konut kredisi nasıl hesaplanır?
0,89 ve 0,99 Faizli Konut Kredisine Kimler Başvurabilir? 2022 3 Yeni Konut Paketi Nedir?
0,89 ve 0,99 Faizli Konut Kredisine Kimler Başvurabilir? 2022 3 Yeni Konut Paketi Nedir?