Urla Ovacık’ta RES için ağaç kesimi yeniden başladı!

Urla’nın Ovacık Köyüne kurulmak istenen RES projesi için mahkeme bir davayı daha reddetti, hukuken korumasız kalan ormanda yeniden kesim başladı.

Urla Ovacık’ta RES için ağaç kesimi yeniden başladı!
Urla Ovacık’ta RES için ağaç kesimi yeniden başladı! Yönetici
Bu içerik 1190 kez okundu.

Urla’nın Ovacık Köyüne kurulmak istenen RES projesi için mahkeme bir davayı daha reddetti, hukuken korumasız kalan ormanda yeniden kesim başladı.

İzmir’de Urla’nın Ovacık Köyüne kurulması planlanan rüzgar enerji santralı (RES) projesi için yeniden ağaç kesimi başladı. RES projesinin yatırımcısı Hassas Enerji şirketinin Orman Bölge Müdürlüğünden aldığı çalışma izni hakkında açılan davanın önceki gün reddedilmesiyle bölgenin doğal dokusundan temizlenmesi için kesimlere tekrar başlandı. 19 Ocak tarihinde de, daha önce yürütmeyi durdurma kararı verilen aynı davada yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasıyla kesim yapılmış ve 1,800 ağaç kesilmişti. Ovacık Köyüne yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki orman, köyün temel geçim kaynaklarını barındırıyor. Mantar toplayıcılığının yanı sıra ormanda endemik tür özelliğindeki hurma zeytin üretimi yapılıyor. Ovacık yakınlarındaki orman, diğer RES projelerinden ötürü yapılan kesimler yüzünden Urla Yarımadasında kalan son ormanlık alan olarak nitelendiriliyor.

Karar temyize kaldı
Ovacık sakinlerinin, RES projesi için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir kararına karşı açtığı iptal davası, süre aşımı dolayısıyla reddedilmişti. Bu kararın yürütmesi Danıştay 14. Dairesi tarafından bozulmuş fakat sonrasında Danıştay süreden ötürü ret kararını onamıştı. ÇED Gerekli Değildir kararının iptali için açılan davanın reddedilmesi, imar planlarının iptali açılan davaya, davadaki bilirkişi raporları projenin uygun olmadığını ifade etmesine karşın, ret gerekçesi olmuştu. Şirketin ormanda çalışma yapmak üzere aldığı orman izninin iptali için açılan davanın da reddiyle orman hukuken korunaksız hale geldi. Yine de Ovacıklılar plan ve orman izin davalarının temyizi için başvurulan Danıştay’dan olumlu sonuç bekliyor.

Danıştay tetkik hakimi ‘Yürütme durdurulmalı’ dedi
Plan iptal davasına ilişkin Danıştay’a giden temyiz dosyasını inceleyen Danıştay Tetkik Hakimi de, yeniden bir karar verilinceye kadar, Ovacık sakinlerinin yürütmeyi durdurma talebinin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi. Danıştay’dan karar gelinceye kadar projenin fiilen başlatılması için çabalarsa sürüyor. Orman izin davasının reddiyle, bölgedeki ağaç kesimi bugün yeniden başlarken, Ovacık sakinleri dayanışma çağrısında bulunarak tüm yurttaşlardan direniş için destek istedi.

3 rapor da ‘RES’e hayır’ dedi
Ovacık’taki ormanlık alanda RES projesi planlanmasının uygun olmadığı, üç ayrı raporla mahkemeye sunulmuştu. İlk olarak bilirkişi raporunda, projenin ormanlık alanın bütünlüğünü bozacağı, 1. Derece Doğal Sit niteliğini zedeleyeceği, üst ölçekli çevre düzeni planlarındaki esaslarla projenin çeliştiği belirtilmişti. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulunun 1,800 ağaç kesiminin ardından yaptığı incelemede, bölgenin RES için yeterli rüzgar potansiyelinin bulunmadığı, proje ve bağlantı yollarının orman bütünlüğünü bozacağı ve bölgedeki flora ile faunanın yok olacağı, aktarılmıştı. Ocak 2016’da Doğa Derneği tarafından hazırlanan Kuşlar ve Biyolojik Etki Değerlendirme Raporuna göreyse, bölgenin kuş türleri için hassas sayılan alanlardan olduğu ve yatırım yapılmasının uygun olmadığı, tehlike altındaki tavşancıl ve bıyıklı doğan türlerinin beslenme alanlarının projeyle birlikte risk altına gireceği ifade edilmişti.

Doğu Eroğlu, Birgün

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank 0.69 konut kredisi nasıl hesaplanır?
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank 0.69 konut kredisi nasıl hesaplanır?
0,89 ve 0,99 Faizli Konut Kredisine Kimler Başvurabilir? 2022 3 Yeni Konut Paketi Nedir?
0,89 ve 0,99 Faizli Konut Kredisine Kimler Başvurabilir? 2022 3 Yeni Konut Paketi Nedir?