Kocaeli'de 5.9 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Pelitli Mahallesinde bulunan tamamı Hazineye ait gayrimenkul satışa sunuluyor.

Kocaeli'de 5.9 Milyon TL'ye Satılık Arsa
Kocaeli'de 5.9 Milyon TL'ye Satılık Arsa Yönetici
Bu içerik 1908 kez okundu.

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğü, Pelitli Mahallesinde bulunan tamamı Hazineye ait gayrimenkulü satıyor. Tahmini bedeli 5.9 milyon TL olarak belirlenen taşınmaz için ihale 31 Mayıs'ta yapılacak.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğünden:

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Pelitli Mahallesinde bulunan tamamı Hazineye ait 25 ada, 1 pasrel numaralı, 5.383,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 5.922.000,00 TL tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile 31/05/2017 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 15.00’de Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No:48 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Defterdarlığı hizmet binasının zemin katındaki İhale Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır. İhale konusu işin geçici teminat miktarı 1.480.500,00 TL dir.

 

1 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin alındısı),

b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (İlgili muhtarlık ya da nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi),

c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,

d- Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

2 - Satışı yapılacak taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan 2 adet ev-garaj ve 1 adet depolama alanı bulunmakta olup, tahliyesinden İdaremiz sorumlu değildir.

3 - İhale şartnameleri mesai saatleri dahilinde Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit ve Gebze Emlak Müdürlükleri servislerinde bedelsiz görülebilir.

4 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı Gebze Emlak Müdürlüğüne veya Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6 - Ortak katılım halinde Komisyona 2017 yılı Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ibraz edilecektir.

7 - Satılacak taşınmazların ihale bedeli 5.000,00-TL sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

8 - İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.kodef.gov.tr adresinde görülebilir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank 0.69 konut kredisi nasıl hesaplanır?
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank 0.69 konut kredisi nasıl hesaplanır?
0,89 ve 0,99 Faizli Konut Kredisine Kimler Başvurabilir? 2022 3 Yeni Konut Paketi Nedir?
0,89 ve 0,99 Faizli Konut Kredisine Kimler Başvurabilir? 2022 3 Yeni Konut Paketi Nedir?