Gençoğlu Avm Yatırımları Anonim Şirketi kuruldu!

2003 yılında kurulan Mioro Kuyumculuk ve 2006 yılında kurulan JİVAL markası'nın Yönetim Kurulu Başkanlıkları'ndaki Naim Gençoğlu ve İlyas Gençoğlu yeni şirket kurdu.

Gençoğlu Avm Yatırımları Anonim Şirketi kuruldu!
Gençoğlu Avm Yatırımları Anonim Şirketi kuruldu! Yönetici
Bu içerik 2354 kez okundu.

2003 yılında kurulan Mioro Kuyumculuk ve 2006 yılında kurulan JİVAL markası’nın Yönetim Kurulu Başkanlıkları’ndaki Naim Gençoğlu ve İlyas Gençoğlu yeni şirket kurdu.

Gençoğlu Avm Yatırımları Anonim Şirketi, Naim Gençoğlu ve İlyas Gençoğlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliklerinde 100 bin TL sermaye ile 7 Nisan’da Bahçelievler, Yenibosna, Merkez Mahallesi’nde kuruldu.

Gençoğlu Avm Yatırımları Anonim Şirketi iş konusu; 1- Şirketin amaç ve konusu aşağıda sayılmıştır. a-) Gerek şirketin gerekse başkalarının gayrimenkulleri üzerinde her tür ve tipte inşaatlar yapmak,inşaatçılık ve inşaat müteahhitliği yapmak.şirketin gayrimenkulleri üzerinde başka kişi ve kuruluşlara inşaat yaptırmak inşaat işleri ile ilgili müşavirlik ve mühendislik hizmetlerini deruhte etmek. b-) Gayrimenkuller almak ve satmak.İnşa ettiği gayrimenkulleri pazarlamak c-) Yurt içinde yurt dışında resmi ve hususi inşaat taahhütlerine girişmek,müteahhitliğini deruhte etmek, yurt içinde ve dışında resmi ve hususi inşaat ihalelerine iştirak etmek, d-) inşaat malzemelerinin her türünün, inşaat ve taahhüt işleri ile ilgili makine , teçhizat ve malzeme ve diğer emtianın ve bunlarla doğrudan ve dolaylı yoldan ilgili  mamül,yarı mamül maddelerin imalatı,ticareti yapmak e-)Otel,motel,tatil köyü,pansiyon,kamping,ve benzeri konaklama tesisleri ile her türlü turistik tesisler kurmak ve işletmek,kirlamak kiraya vermek.alım ve satımını yapmak.bu amaçla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirket ve teşebbüslere iştirak etmek,ortak olmak. f-) Turizm amacına yönelik kara,deniz ,hava nakil vasıtaları işletmeciliği ile yat ve hava limanı işletmeciliği yapmak. g-) Alışveriş merkezi , ofis ve benzeri ticari gayrimenkuller kurmak , işletmek, kiraya vermek,alım ve satımını yapmak ve bu amaçla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirket ve teşebbüslere iştirak etmek,ortak olmak. 2- Şirketin yukarıda yazılmış amaç ve konuları gerçekleştirmek için yapabileceği işlemler aşağıda sayılmıştır. a-) Gayrimenkuller üzerinde her çeşit tasarrufta bulunmak,irtifak ve infiza hakları tesis etmek ve çözmek, gerektiğinde gayrimenkulleri tevhit ve ifraz etmek , cins ve tahsislerini yaptırmak,şirkete ait gayrimenkullerin bir bölümünün  ilgili belediye veya kamu kuruluşu tarafından yol veya kamu hizmetine bedelsiz terk edilmesi zorunluluğu getirildiği  takdirde bu terk işlemini yapmak, şirketin menkul ve gayrimenkulleri üzerine gerek şirketin ve gerekse üçüncü kişi ve kuruluşların doğmuş veya doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek, rehin vesair ayni haklar tesis etmek ve çözmek,gayrimenkulleri kiraya vermek,üçüncü kişi veya kuruluşlardan gayrimenkul kiralamak, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek,teminat veya ticari gayelerle başka şahısların menkul ve gayrimenkulleri üzerine ipotek ,rehin evsair haklar tesis etmek ve çözmek,bunları devretmek veya başka şekillerde elden çıkartmak. b-) Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında temsilcilikler , bayilikler, acenteler açmak ve işletmek,mümessillikler almak ve vermek,satıcılık  ve komisyonculuk yapmak. c-) Konusu ile ilgili patent , lisans , ticari marka , ticari ad ve her nev’i gayri maddi haklar satın almak, kiralamak,devralmak bunlarla ilgili lisanslar ve sertifikalar almak ve vermek. d-) Konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirket ve teşebbüslere iştirak etmek , ortak olmak , aracılık etmemek kaydı ile hisse senetleri veya ortaklık paylarını almak,gerektiğinde elden çıkartmak,devretmek,teminat olarak kabul etmek,veya teminat olarak göstermek,menkul işletme rehini ve finansal kiralama sözleşmeleri akdetmek,kefil olmak ve kefalet kabul etmek,keza şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için ticari veya sınai iş ve muameleler ithalat ve ihracat ve danışmanlık yapmak.gerekli nakil vasıtalarının , araç ve menkul mallarla ham ve yardımcı maddeleri, malzemeleri,makine ve tesisleri ve yedek parçaları imal etmek , alım satımını yapmak. e-) Amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacı ile yurtiçi ve yurt dışındaki bankalar ile finans kurumlarından kredi almak , cari hesaplar ve kredi hesapları açmak. f-) Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için sair her türlü , hukuki tasarruflarda bulunmak. g-)  Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar ,kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket yukarıdaki sayılanlardan başka, ileride şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde , bu istek yönetim kurulunun önerisi üzerine , genel kurulun onayına sunulacak ve bu suretle şirket genel kurulunun onaylayacağı işleri yapabilecektir.

Gençoğlu Avm Yatırımları Anonim Şirketi adres: Bahçelievler, Yenibosna, Merkez Mahallesi, Kavak Sokak, 20/Kat:1 Oda:6

kaynak:emlakkulisi.com


www.insaatgundemi.com
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank 0.69 konut kredisi nasıl hesaplanır?
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank 0.69 konut kredisi nasıl hesaplanır?
0,89 ve 0,99 Faizli Konut Kredisine Kimler Başvurabilir? 2022 3 Yeni Konut Paketi Nedir?
0,89 ve 0,99 Faizli Konut Kredisine Kimler Başvurabilir? 2022 3 Yeni Konut Paketi Nedir?